THÙNG HÓA CHẤT 50L

Quy cách: Ø 32X54

THÙNG HÓA CHẤT 120L

Quy cách: Ø 48X75

SÀN CHĂN NUÔI

Quy cách: 55X40X3

PALLET CÓ CHÂN

Quy cách: 50X100X9

PALLET KHÔNG CHÂN

Quy cách: 50X100X2

BỘI GÀ

Quy cách: BG

Máng Hồ

Quy cách: 52 x 36 x 13

Xô Hồ

Quy cách: Ø27 x 17

Khuôn Gạch

Quy cách: 33 x 33 x 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,