VỈ BÁNH TRÁNG 7314

Quy cách: 74X143X2

VỈ BÁNH TRÁNG LỚN DA

Quy cách: 71X160X2

Vỉ thanh trùng

Quy cách: 87x87x0.3

Vỉ phơi bánh tráng nhỏ

Quy cách: 120 x 55 x 2

Vỉ phơi bánh tráng lớn

Quy cách: 73X162 X 2

Vỉ Trồng Cây

Quy cách: 54 x 27 x 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,