Thùng tròn 1100L

Quy cách: Ø129-109x110

Thùng chữ nhật 1820L

Quy cách: 121x121x121

Thùng chữ nhật 1800L

Quy cách: 181x126x84

Thùng chữ nhật 1700L

Quy cách: 243x127x74

Thùng chữ nhật 1250L

Quy cách: 120x120x91

Thùng chữ nhật 1200L

Quy cách: 192x101x73

Thùng chữ nhật 1000L cao

Quy cách: 134x96x72

Thùng hóa chất 120L

Quy cách: Ø48x75

THÙNG TRÒN 4000L

Quy cách: Ø227-200X122

THÙNG TRÒN 1350L

Quy cách: Ø147-137X85

VỈ SẤY TRÁI CÂY

Quy cách: 59.5x81x10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,