VỈ BÁNH TRÁNG 7314

Quy cách: 74X143X2

VỈ BÁNH TRÁNG LỚN DA

Quy cách: 71X160X2

THAU TRÒN

Quy cách: Ø 47 x 19

THÙNG HÓA CHẤT 50L

Quy cách: Ø 32X54

THÙNG HÓA CHẤT 120L

Quy cách: Ø 48X75

KẾT THỦY SẢN 3T9

Quy cách: 63X41.5X39

THÙNG 45

Quy cách: Ø 42 x 44.5

THÙNG BÍT 2T9

Quy cách: 49x36x29

MÁNG HỒ

Quy cách: 36X52X15

KẾT HỞ CHỮ NHẬT

Quy cách: 51X36X20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,