Xô 10 L

Quy cách: 10 L

Thùng Thủy Sản 18 lít

Quy cách: 18 lít

Thùng Thủy Sản 20 lít

Quy cách: 20 lít

Thớt nhựa lớn

Quy cách: 28x42.5x1.3

Thớt nhựa 1.3P

Quy cách: 25x38.5x1.3

Thớt Nhựa 1P

Quy cách: 25x35x1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,