RỔ XOÀI

Quy cách: RX

Rổ ớt 2

Quy cách: 48 x 34.5 x 13.5

RỔ MÍT

Quy cách: 58x48x29

RỔ MĂNG CỤT

Quy cách: 48x35x15.5

RỔ SẦU RIÊNG

Quy cách: 46.5x38x24

Rổ Mận

Quy cách: 50 x 37 x 21

Rổ Ớt 1

Quy cách: 53.5 x 37.5 x 26.5

Rổ Xoài Trung - RX1

Quy cách: 46 x 37 x 28

Rổ Xoài Nhỏ -RK1

Quy cách: 46 x 37 x 21

Rổ Xoài Lớn -RXL

Quy cách: 51 x 40 x 30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,