THAU TRÒN

Quy cách: Ø 47 x 19

KẾT THỦY SẢN 3T9

Quy cách: 63X41.5X39

THÙNG 45

Quy cách: Ø 42 x 44.5

THÙNG BÍT 2T9

Quy cách: 49x36x29

MÁNG HỒ

Quy cách: 36X52X15

KẾT HỞ CHỮ NHẬT

Quy cách: 51X36X20

VỈ SẤY 90

Quy cách: 90X90X6

VỈ SẤY NHỎ CHÂN RỜI

Quy cách: 51X75X3

VỈ SẤY 6080

Quy cách: 60X80X6

VỈ SẤY 68

Quy cách: 68X68X9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,