Rổ ớt 2quy cách sản phẩm: 48 x 34.5 x 13.5
Loại sản phẩm: Rổ Trái Cây Previous page      Back to top      Share facebook     Send list Yahoo
Sản phẩm cùng loại

RỔ XOÀI

quy cách: RX

RỔ MÍT

quy cách: 58x48x29

RỔ MĂNG CỤT

quy cách: 48x35x15.5

RỔ SẦU RIÊNG

quy cách: 46.5x38x24

Rổ Mận

quy cách: 50 x 37 x 21

Rổ Ớt 1

quy cách: 53.5 x 37.5 x 26.5

Rổ Xoài Trung - RX1

quy cách: 46 x 37 x 28

Rổ Xoài Nhỏ -RK1

quy cách: 46 x 37 x 21

Rổ Xoài Lớn -RXL

quy cách: 51 x 40 x 30