Thùng chữ nhật 1820L

Quy cách: 121x121x121

Thùng chữ nhật 1800L

Quy cách: 181x126x84

Thùng chữ nhật 1700L

Quy cách: 243x127x74

Thùng chữ nhật 1250L

Quy cách: 120x120x91

Thùng chữ nhật 1200L

Quy cách: 192x101x73

Thùng chữ nhật 1000L cao

Quy cách: 134x96x72

Thùng Chữ Nhật 300L (2 lớp)

Quy cách: 112 x 91 x 41

Thùng Chữ Nhật 500L (2 lớp)

Quy cách: 132 x 95 x 66

Thùng Chữ Nhật 750L (2 lớp)

Quy cách: 151 x 110 x 72

Thùng Chữ Nhật (1 lớp)

Quy cách: 64 X 45 X 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,