Thùng giữ lạnh 200Lquy cách sản phẩm: 96 x 57 x 60
Loại sản phẩm: Thùng giữ lạnh Previous page      Back to top      Share facebook     Send list Yahoo
Sản phẩm cùng loại

Thùng giữ lạnh 100L-cao

quy cách: 80x46.5x50

Thùng giữ lạnh 100L

quy cách: 81 x 48 x 45

Thùng giữ lạnh 350L

quy cách: 117 x 73 x 70

Thùng giữ lạnh 400 L

quy cách: 110 x 68 x 84

Thùng giữ lạnh 450L

quy cách: 108 x 80 x 90

Thùng giữ lạnh 800L

quy cách: 134 x 106 x 100